Công ty cổ phần MHC

Tin tức mới nhất

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để  thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (Tải về)
Thông báo về việc gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2018
Thông báo về việc gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2018 (Tải về)
Báo cáo tài chính quý 4-2017-Hợp nhất và giải trình
Báo cáo tài chính quý 4-2017-Hợp nhất và giải trình (Tải về)
Báo cáo tài chính quý 4-2017- Công ty mẹ và giải trình
Báo cáo tài chính quý 4-2017- Công ty mẹ và giải trình (Tải về)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017 (Tải về)
Báo cáo tài chính quý 3-2017-Hợp nhất và giải trình
Báo cáo tài chính quý 3-2017-Hợp nhất và giải trình (Tải về)
Head

Công ty Cổ phần MHC (tên gọi cũ: Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội) , tên tiếng anh: MHC Company - được thành lập theo giấy phép số 056428 (nay chuyển sang mã số doanh nghiệp số 0100793715) ngày 19/11/1998, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/11/1998 và Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 01/04/2015. Ngày 01/01/1999, Công ty Cổ phần MHC chính thức đi vào hoạt động.
 

Kể từ khi thành lập năm 1999 đến năm 2008, Công ty Cổ phần MHC đã luôn giữ vững được sự tăng trưởng và ổn định. Năm 2005, Công ty đã lập hồ sơ gia nhập thị trường chứng khoán và trở thành một Công ty đại chúng, vốn cổ đông của Công ty từ 67,5 tỷ đồng (khi thành lập) tăng lên trên 135 tỷ đồng vào năm 2009 từ lợi nhuận tích lũy trong hoạt động sản xuất kinh doanh và từ phát hành tăng vốn trên thị trường chứng khoán.