Công ty cổ phần MHC

Tin tức mới nhất

Hoàn thành ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018

Hoàn thành ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018 (Tải về)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2016, năm 2017
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2016 bằng tiền và trả cổ tức năm 2016,2017 bằng cổ phiếu (Tải về)
Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016, năm 2017
Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016, năm 2017 (Tải về)
Nghị quyết Hội đồng quản trị
Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc trả cổ tức năm 2016, năm 2017 bằng tiền và bằng cổ phiếu (Tải về)
Nghị quyết Hội đồng quản trị
Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 (Tải về)
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty_Tháng 04 năm 2018
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty_Tháng 04 năm 2018 (Tải về)
Head

Công ty Cổ phần MHC (tên gọi cũ: Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội) , tên tiếng anh: MHC Company - được thành lập theo giấy phép số 056428 (nay chuyển sang mã số doanh nghiệp số 0100793715) ngày 19/11/1998, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/11/1998 và Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 01/04/2015. Ngày 01/01/1999, Công ty Cổ phần MHC chính thức đi vào hoạt động.
 

Kể từ khi thành lập năm 1999 đến năm 2008, Công ty Cổ phần MHC đã luôn giữ vững được sự tăng trưởng và ổn định. Năm 2005, Công ty đã lập hồ sơ gia nhập thị trường chứng khoán và trở thành một Công ty đại chúng, vốn cổ đông của Công ty từ 67,5 tỷ đồng (khi thành lập) tăng lên trên 135 tỷ đồng vào năm 2009 từ lợi nhuận tích lũy trong hoạt động sản xuất kinh doanh và từ phát hành tăng vốn trên thị trường chứng khoán.