XEM NHÓM TIN
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2020 và công văn giải trình

 

 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2020 và công văn giải trình (tải về)

Xem chi tiết


Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 3/2020 và công văn giải trình

 

 Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 3/2020 và công văn giải trình (tải về)

Xem chi tiết


Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020 Hợp nhất và Công văn giải trình

 

 Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020 Hợp nhất và Công văn giải trình (tải về)

Xem chi tiết


Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020 đã soát xét_Cty mẹ và Công văn giải trình

 

 Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020 đã soát xét_Cty mẹ và Công văn giải trình (tải về)

Xem chi tiết


Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2020 và Công văn giải trình

 

 Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2020 và Công văn giải trình (tải về)

Xem chi tiết