XEM NHÓM TIN
Nghị quyết HĐQT về việc góp thêm vốn và thay đổi điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Marina - Cty con

 

 Nghị quyết HĐQT về việc góp thêm vốn và thay đổi điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Marina - Cty con (tải về)

Xem chi tiết


Hoàn thành ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020

 

 Hoàn thành ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 (tải về)

Xem chi tiết


Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - Trần Hoàng Anh

 

 Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - Trần Hoàng Anh (tải về)

Xem chi tiết


Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 30 ngày 18/05/2020

 

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 30 ngày 18/05/2020 (tải về)

Xem chi tiết


Bầu chủ tịch HĐQT và trưởng BKS nhiệm kỳ 2020-2025

 

 Bầu chủ tịch HĐQT và trưởng BKS nhiệm kỳ 2020-2025 (tải về)

Xem chi tiết