XEM NHÓM TIN
Hoàn thành ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018

 

 

Hoàn thành ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018 (Tải về)

Xem chi tiết


Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2016, năm 2017

 

 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2016 bằng tiền và trả cổ tức năm 2016,2017 bằng cổ phiếu (Tải về)

Xem chi tiết


Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016, năm 2017

 

 Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016, năm 2017 (Tải về)

Xem chi tiết


Nghị quyết Hội đồng quản trị

 

 Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc trả cổ tức năm 2016, năm 2017 bằng tiền và bằng cổ phiếu (Tải về)

Xem chi tiết


Nghị quyết Hội đồng quản trị

 

 Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 (Tải về)

Xem chi tiết