XEM NHÓM TIN
Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương bán toàn bộ phần vốn góp của Công ty đang sở hữu tại công ty con

 

 Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương bán toàn bộ phần vốn góp của Công ty đang sở hữu tại công ty con (tải về)

Xem chi tiết


Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự ban điều hành

 

 Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự ban điều hành (tải về)

Xem chi tiết


Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng năm 2020

 

 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng năm 2020 (tải về)

Xem chi tiết


Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự Ban điều hành

 

 Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự Ban điều hành (tải về)

Xem chi tiết


Thông báo không còn là cổ đông lớn - Trần Hoàng Anh

 

 Thông báo không còn là cổ đông lớn - Trần Hoàng Anh (tải về)

Xem chi tiết